HOLA! Com a usuari/a podeu donar d’alta una nova activitat. A banda d’emplenar tots els camps necessaris, heu de tenir present que:

  • Les activitats s’han de donar d’alta amb una antelació mínima de 20 dies, abans de la seva celebració.
  • Totes les activitats hauran de ser validades per part de l’Ajuntament de Sant Just Desvern
  • Us recordem que hi ha activitats especials que requereixen d’una autorització que cal sol·licitar, en temps i forma, a través de la seu electrònica.
Aquelles activitats que s'hagin o es vulguin celebrar en un equipament municipal s'han de tramitar, directament, a través de la direcció o consergeria del mateix equipament que serà qui, un cop autoritzada, la donarà d'alta en aquest aplicatiu.